Nummer 7

Dit nummer verscheen eind juni 2017 met Ontwerpen als thema en is alleen nog digitaal verkrijgbaar.Redactioneel

Cover PM 7

Ontwerpen … het staat in onze missie: ‘Ontwerpen voor een veerkrachtige toekomst’. Het betekent je omgeving, je dagelijks leven, je vriendenkring en je vrije tijd zo organiseren dat je veerkrachtig bent, dat je tegen een stootje kan. Dit wil zeggen dat je ontwerp, de inrichting, de wijze waarop alles met alles samenhangt het overleeft, een antwoord heeft op het moment dat het niet zo goed gaat, dat het je opvangt en je niet kapot maakt. Dat geldt voor het sociale, maar net zo goed voor de groene omgeving.

Je oorspronkelijke ontwerp is steeds in beweging, verandert voortdurend, door antwoorden te geven op de onverwachte vraagstukken die soms in je ontwerp ontstaan: door een tegenslag, door iets dat toch anders reageert dan verwacht, door een vreemd element dat plots – soms letterlijk – komt ‘aangewaaid’: veerkracht dus!

Dat is de kunst die hier in dit zevende Permacultuur Magazine staat uitgewerkt in vele toepassingen.

Zo ervaarden we ook in de redactieraad: op anderhalf jaar is er al veel veranderd. Mensen gaan, mensen komen, soms omdat het niet botert met de anderen, soms omdat iemand andere oorden opzoekt … En aan de andere kant staan weer andere mensen klaar. Zo blijkt de redactieraadgroep een deinende massa die telkens weer een evenwicht zoekt. Ons ‘ontwerp’ van de redactieraad krijgt constant feedback, is even onrustig, en zoekt dan weer een evenwicht. Maar goed, dat is zo in elk groepsgebeuren, het maken van een Permacultuur Magazine ervaren we ook zo. Hier stoten we voluit op wat we sociale permacultuur kunnen noemen. De vertaling en bewerking van het boek People and Permaculture van Looby Macnamara komt er dit jaar aan. We hadden alvast een interview met de vertaalster. Een blad dat zichzelf respecteert, doet ook aan promotie. Ons abonnee-aantal schommelt tussen de 500 en 600 abonnees. Dat mag nog wat de hoogte in. Er zit veel meer potentieel in België en Nederland als we kijken hoe veel projecten de kop opsteken en hoe de vele PDC’s en andere cursussen en workshops vaak deelnemers moeten weigeren omdat ze snel vol geraken. Sinds eind vorig jaar schrijven we organisaties en permacultuurprojecten aan om ambassadeur te worden van het Permacultuur Magazine. Al velen verspreiden flyers, tonen onze powerpoint, laten inkijkexemplaren ter kennismaking doorbladeren …  Mocht je hier ook aan mee willen doen, ga dan naar de info op de voorlaatste pagina van dit Magazine en vraag materiaal aan bij communicatie@permacultuur-magazine.eu!

Ontwerpen dus volgens permacultuurprincipes met zorg voor de Aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen! Je vindt in dit magazine inspiratie en tips voor je eigen tuin, een groenlokaal in een schooltuin, een voedselbos … waarbij je je laat leiden door systeemdenken.

Laat de toekomst veerkrachtig zijn!

Karin Hanus en Frank Anrijs

Ingezonden vraag

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema