Nummer 31

Dit nummer verscheen eind juni 2023 met Kruiden als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 31

Het thema van dit op een-na-laatste nummer van Permacultuur Magazine is kruiden. Toen ik dieper over dit thema nadacht, begreep ik dat ik wel een intuïtieve betekenis aan het woord ‘kruiden’ toekende, maar dat ik er geen duidelijke definitie van had. Gelukkig belichten de artikelen in dit nummer ook dat er geen eenduidige definitie is. Het ligt dus niet aan mij!

De longread ‘Voor alles is een kruid gewassen’ gaat in op de verschillende definities en stelt dat alle planten kruiden kunnen zijn. Vanuit dit vertrekpunt belicht het artikel een groot aantal manieren waarop kruiden gebruikt kunnen worden. Het artikel ‘Koken met kruiden’ richt zich specifiek op het gebruik van kruiden in de keuken en introduceert de vijf-smakencirkel waarmee we kunnen nadenken over het slim combineren van smaken om tot een verzadigende en smakelijke maaltijd te komen. Het is dus alleen al vanuit culinair perspectief een goed idee om kruiden in onze tuin te planten. Frank Anrijs bespreekt de overige voordelen van het integreren van kruiden in de moestuin, zoals het afweren van plaaginsecten door ze te verwarren. Een ander leuk artikel gaat over wildplukken in de zomer. Hierin worden vier algemeen voorkomende wilde kruiden besproken. De door sommigen zo gehate haagwinde blijkt toch een aantal mooie toepassingen te hebben.

Ook op het gebied van sociale permacultuur valt er weer veel te genieten in dit nummer. Zo is er een artikel van Sylvia Avontuur over haar deelname aan een opleiding gericht op het verspreiden van de permacultuurkennis onder vluchtelingen. Barbara Scheltus-van den Berg schrijft over Cultural Emergence ontwikkeld door Looby Macnamara als een gereedschapskist voor sociale en persoonlijke permacultuur. Ten slotte is ook het permacultuurportret van dit nummer een voorbeeld van sociale permacultuur. Mieke Elzenga deelt hierin haar ervaringen bij het opzetten van een ecologisch verantwoorde leefgemeenschap in Noord-Holland, en haar ambities om dit concept uit te breiden naar de rest van Nederland.

Al met al is dit zomernummer weer gevuld met een schat aan informatie. Met lichte weemoed kijk ik naar het prachtige resultaat, wetende dat we nog maar één nummer te gaan hebben hierna. Gelukkig kunnen we beloven dat ook dit een nummer wordt om naar uit te kijken.  

Wolmet Barendregt

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema