Nummer 32

Dit nummer verscheen eind september 2023 met Verleden en toekomst als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 32

Het is een nummer in het teken van afscheid. Afscheid kan je echter op vele manieren nemen, en zoals je doorheen dit nummer zal merken doen we dit met hoop voor de toekomst, en met een terugblik op het verleden.

Voor dit laatste nummer hebben we vastgehouden aan de indeling die je ongetwijfeld vertrouwd is. Er is de bespreking van de giftige doornappel, de mooie morgenster en de alom tegenwoordige ekster. De boekbespreking staat in het teken van een hoopvolle toekomst. In Het levende laten opvlammen geeft Baptiste Morizot voorbeelden en argumenten om de toekomst positief aan te pakken. Ik ben overtuigd dat je na het lezen van de recensie in de bibliotheek op zoek gaat naar dit boek!

Ben je al wat vertrouwd met permacultuur, dan is de naam David Holmgren geen onbekende. De mede-grondlegger van permacultuur was bereid om een interview te geven voor het magazine. Helemaal in lijn met het thema van het magazine passeren het verleden en de toekomst van permacultuur de revue. Zeker de moeite waard, je visie over permacultuur zal er gegarandeerd door veranderen. Niet vergeten dat we ondertussen ook de bloem van Holmgren uitgebreid bespreken: in deze editie is het bloemblaadje over onderwijs aan de beurt.

Voor het laatste permacultuurproject trekken we naar Eindhoven, naar een privépermacultuurtuin met zwemvijver. Tanya’s tuinleven lijkt ook op de naam van een project, maar is de titel van een nieuw boek over permacultuur. Het is geen ontwerpboek, geen handleiding voor voedselbossen, maar een boek gericht op tieners waarin de principes uitgelegd worden doorheen het verhaal.

Een greep in het verleden van het magazine resulteerde in een heruitgave van een artikel over de waterkringloop. Het is gebaseerd op de theorie van Viktor Schauberger, door observatie en experimenten een voorloper op vlak van natuurwetenschappen. Hij toont aan dat er vele zaken verbonden zijn en een invloed uitoefenen op de watercyclus. Grijp je in op een aspect van deze cyclus, dan heeft dat een invloed op vele andere vlakken. En dat geldt niet enkel voor de watercyclus. Overal in de natuur kan je deze verbanden vinden. In het artikel ‘Een web van onderlinge afhankelijkheid’ bespreekt Marc Siepman verschillende voorbeelden van verbinding en onderlinge afhankelijkheid.

Dichter bij huis kan je ook het verschil maken: een goede planning voor je tuin houdt ook rekening met het verleden en de toekomst. Het najaar is een uitstekende periode om hier even bij stil te staan. Dat er nog veel te oogsten is in de komende maanden, kan je bekijken in de fotoreportage, en dat je met simpel materiaal uit je tuin en nabije omgeving zeer mooie dingen kan ineensteken, lees je in het artikel over natuurlijk bloemschikken.

Ik wil nog benadrukken dat we als Permacultuur Magazine staan voor een positieve toekomst, voor hoop. Dit was en is de rode draad doorheen onze levensloop en kan je ook nalezen in de column. In het afsluitende artikel 'Een boodschap van hoop' benadrukken we dat nog eens. De titel zegt genoeg, de tekst zegt nog meer!

Frank Anrijs

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema