Nummer 20

Dit nummer verscheen eind september 2020 met Onderwijs als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.



Redactioneel

Cover PM 20

Een nummer over onderwijs maken in coronatijd? Veel stof om over te schrijven! De snelle overgang naar afstandsonderwijs heeft misschien voor wat wrevel en problemen gezorgd, maar dat was zeker niet voor iedereen het geval.

Het is trouwens gemakkelijk om commentaar te geven, maar permacultuur is oplossingsgericht. We stellen in dit magazine verschillende vooruitstrevende vormen van onderwijs voor, voor verschillende levensdomeinen en niveaus. Zo zijn er artikelen over permacultuuronderwijs op hogeschool en basisschool. Ook geven we een inleiding op wat permacultuuronderwijs nu juist inhoudt. Wat maakt het verschillend en beter?

Maar leren stopt niet aan de grenzen van een onderwijsinstituut: ook je tuin en bij uitbreiding de natuur zijn goede leermeesters. Observeren is de basis van permacultuur, en dat kan je leren. Door het te doen, word je er beter in. Op de volgende pagina’s vind je verschillende artikelen die je hierbij helpen.

De vaste rubrieken zijn er ook weer: we bekijken een prachtige vlinder en een giftige plant, en we bespreken een boek. Maar er is ook een primeur. Voor de eerste keer in het bestaan van het magazine publiceren we een lezersbrief. Overleg, uitwisseling en het openstaan voor vele visies zijn de drijvende krachten achter permacultuur, dat mag zeker niet ontbreken in ons blad. Het moet zelfs aangemoedigd worden! We worden er allemaal beter van.

Door de coronacrisis waren scholen lange tijd gesloten. Dat had een grote impact op de kinderen, vooral omdat ze geen contact meer hadden met elkaar, niet meer konden spelen, knuffelen … De crisis maakte veel mensen meer bewust van het belang van dit aspect van het schoolleven, dat evenwel voor verbetering vatbaar is. Onze fotoreportage over een groene speelplaats kan daar inspiratie voor bieden, want op de klassieke speelplaats ontbreekt het essentiële contact met de natuur. Een andere bijdrage, het artikel over het project Springzaad, sluit hier naadloos bij aan, want het wil ook kinderen aan het spelen krijgen in de natuur. De eerste zin zegt alles: ‘Kinderen hebben van nature natuur nodig.’

Onderwijs is iets enorm belangrijks. Het geeft ons de kans om onze toekomst te veranderen! Want wat je leert, waar je naar luistert, wat je in je opneemt, bepaalt wie je bent. En wie je bent, bepaalt wat je doet. En wat je doet, bepaalt je toekomst.

Op een leven lang leren en een gouden toekomst,

Frank Anrijs

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema