Nummer 3

Dit nummer verscheen eind juni 2016 met Voedselbossen als thema en is alleen nog digitaal verkrijgbaar.Redactioneel

Cover PM 3

Vandaag ligt nummer 3 van het Permacultuur Magazine voor je! Dit keer is het thema ‘voedselbossen’. We hebben meerdere mensen over dit uiterst boeiende onderwerp aan het woord gelaten: je zal zien dat er veel verschillende invalshoeken zijn om het begrip voedselbos in te vullen. Dit illustreert de diversiteit aan ideeën die er is binnen de permacultuurgemeenschap en het bewijst dat permacultuur niet dogmatisch is.

Net over dat thema, diversiteit, heeft de redactie begin mei een uitvoerig overleg gehad. ‘Gebruik en waardeer diversiteit’ is één van de permacultuurprincipes en dat heeft ook z’n impact op ons magazine: hoe breed moet ons blad zijn, welke onderwerpen kunnen al dan niet aan bod komen? Ook het redactieteam zelf is erg divers: we beschikken over een hele waaier van talenten en ervaringen, visies en gebruiken, leeftijden en culturen. Elk van ons zoekt z’n eigen niche en legt z’n eigen accenten.

Ons redactieteam werkt sociocratisch en dat is best experimenteren. Sociocratisch werken betekent dat we geen hiërarchische structuur hebben, en dat alle belangrijke beslissingen door het redactieteam als geheel worden genomen. Daardoor is de hoofdredactie een beetje overbodig: heel de redactie is hoofdredactie en daardoor ook eindverantwoordelijke. We hebben daarom besloten de taakomschrijving te laten vallen en iedereen zoveel mogelijk te laten doen waar hij of zij goed in is. Als lezer zal je hier weinig van merken, behalve dat dit redactioneel elke keer door iemand anders geschreven zal worden. Dat geeft ruimte aan nog meer diversiteit en zo wordt deze functie door meerdere elementen vervuld.

Zo zie je dat we nog aan het pionieren zijn. Elke keer proberen we het blad beter te maken: we observeren en gebruiken de feedback om aanpassingen te maken. En uiteraard hopen we dat het verbeteringen zijn. Aan de vele positieve reacties te merken zijn we in ieder geval op de goede weg!

Veel leesplezier,

Esmeralda Borgo en Marc Siepman

Ingezonden vraag

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema