Nummer 30

Dit nummer verscheen eind maart 2023 met Intelligentie als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 30

We zijn aan de laatste jaargang bezig van dit magazine, maar dat wil zeker niet zeggen dat we uitbollen. Ook deze editie staat weer tjokvol met interessante artikels! De rode draad is intelligentie en, zoals je zal merken, zijn er vele aspecten aan intelligentie.

De longread behandelt wat intelligentie juist is, maar daar is niet echt een eenduidige definitie van te geven. Zeker de laatste jaren is er een verandering merkbaar waarbij niet enkel mensen als intelligente wezens worden gezien; ook dieren, planten en zelfs kleine organismen zoals eiwitten en eencelligen geven blijk van intelligentie. Bekijk zeker ook de column voor meer informatie hierover.

De longread kan je zien als de inleiding, verschillende andere teksten gaan hier dieper op in. Hoe slim zijn schimmels, hoe vinden trekkende dieren hun weg naar huis of hun overwinteringsplaatsen, welk onderzoek wordt er verricht naar intelligentie bij dieren en hoe gaat dat in zijn werk?

Misschien nog belangrijker dan het inzicht dat intelligentie niet beperkt is tot mensen, of organismen met hersenen, is het besef dat je de intelligentie van andere organismen kan gebruiken, dat je de ideeën en gedragingen van dieren en planten kan toepassen in je eigen tuin en leven. Lees zeker het artikel ‘Leren van slimme wezens’ hierover.

Uiteraard nemen we ook onze eigen intelligentie onder de loep, waarbij we bekijken hoe we ons gedragen in een groep en wat de voorwaarden zijn voor een vruchtbare samenwerking.

En dan zijn er nog de niet-themagebonden bijdragen. Je bent het ondertussen al gewoon om enkele plant- en dierbesprekingen aan te treffen in dit magazine, deze keer is er zelfs een extra bespreking. Je leest over de duizendpoot, giftige taxus, witte dovenetel en de paardenbloem. Bij het artikel over de paardenbloem vind je zelfs enkele lekkere extra’s!

De reeks over voedselbossen zetten we ook verder. We zijn aanbeland bij een heikel thema: wetgeving. Verschillend in Vlaanderen en Nederland, en nog in volle ontwikkeling. Voedselbossen zijn immers een recent fenomeen. Ik zou het niet bepaald het Wilde Westen noemen op vlak van wetgeving, maar veel kan toch nog beter. Er wordt aan gewerkt en in Vlaanderen komt er tegen het einde van het jaar een update.

Alles opsommen leidt mij te ver, maar als je soms twijfelt over de toekomst, waar de wereld naartoe gaat en of het allemaal wel goed komt, dan is het aangeraden om dit artikel eens op te zoeken: ‘Ik weet het niet, ik weet het een beetje, ik weet het ….’.

Veel leesplezier op je ontdekkingstocht doorheen ons magazine!

Frank Anrijs

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema