Nummer 4

Dit nummer verscheen eind september 2016 met Zaden als thema en is alleen nog digitaal verkrijgbaar.Redactioneel

Cover PM 4

Zaden zijn prachtige schatkamers in diverse vormen, maten en kleuren.

De blauwdruk van de toekomstige plant zit erin samengebald, klaar om bij gunstige omstandigheden te ontkiemen en een nieuw leven op te starten.

Elke plant vormt telkens weer zaad aan het einde van de cyclus om haar kenmerken te bewaren voor later.

Wind, water, dieren, vele elementen nemen de zaden mee op reis zodat planten zich op nieuwe plaatsen kunnen vestigen en zich aan diverse omstandigheden kunnen aanpassen.

Zaden zijn als doodgewone zaken overal om ons heen, we weten dat planten zich ongevraagd massaal vermenigvuldigen.

Toch kunnen zaden de inzet vormen van diepgaande maatschappelijke discussies. En vooral,  aan zaad kan gigantisch veel geld verdiend worden.

Hoe kan dat nu?

Mensen willen inspraak in de natuurlijke gang van zaken en sommigen, voor wie geld op de eerste plaats komt, gaan daar heel ver in. Leven wordt aan banden gelegd.

Maar er komt een reactie op gang die gestaag toeneemt. Op vele plaatsen zien initiatieven het licht om de zadendiversiteit weer in ere te herstellen.

Ook jij hebt daar als individu een belangrijke rol in. Elk zaadje telt!

De hele problematiek van de zadensoevereiniteit vormt de hoofdbrok in dit nummer van het magazine. We hopen hiermee wat duidelijkheid te scheppen in de wirwar van regels, wetten, en patenten, de belangengroepen en de impact ervan op de kiem van het leven. We willen graag dat iedereen die met de natuur begaan is, hier even bij stilstaat voor de aankoop van zaden voor het volgend groeiseizoen. Als we je kunnen motiveren om op een of andere manier zelf bij te dragen aan het herstel van de grote en waardevolle zadendiversiteit, zouden we je heel dankbaar zijn.

Naast de vaste rubrieken vind je in dit nummer ook twee artikelen over het aanleggen van een poel en over het aanleggen van een eetbare wilde plantentuin. Bij beide draait het om het verhogen van de diversiteit van de flora en fauna in je tuin. Ons volgende nummer borduurt hierop voort en zal daarom het thema ‘diversiteit’ meekrijgen.

Maar hopelijk genieten jullie eerst van de herfst met de oogst van gewassen en zaden in alle mogelijke kleuren, vormen en smaken!

Lucrèce Roegiers en Caroline Siepman

Lucrèce Roegiers en Caroline Siepman

Ingezonden vraag

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema