Nummer 0

Dit nummer verscheen eind juni 2015 met Verbinding als thema en is uitverkocht, maar je kunt gratis een pdf downloaden.Redactioneel

Cover PM 0

Het is gelukt! Je houdt het proefnummer van het Nederlandstalige Permacultuur Magazine in je handen. Dit nulnummer is er gekomen dankzij jou en vele anderen die deelnamen aan onze online crowdfundactie. Hiervoor onze oprechte dank!

Met het Permacultuur Magazine willen we, op een positieve manier en met een permacultuurbril, inspiratie geven om met de maatschappelijke uitdagingen om te gaan. Ook hopen we dat dit magazine mee zal helpen om verbinding te creëren tussen mensen die met permacultuur bezig zijn en dat je via deze weg zoveel mogelijk Vlaamse of Nederlandse permacultuurprojecten of -activiteiten leert kennen. Op die manier kan een gemeenschap groeien die steeds meer ‘ontwerpt voor een veerkrachtige toekomst’.

Verbinding creëren: dit is dan ook het thema voor dit nulnummer. Niet zomaar. Het voorbije jaar is heel wat gewerkt aan een netwerk: in Vlaanderen en Nederland zijn intussen een hele reeks werkgroepjes actief rond de verspreiding van permacultuur.
Verbinding is ook datgene wat Bert Dhondt drijft: zijn permacultuurproject in Nokere is een pareltje van samenwerking met de lokale gemeenschap. En we laten ook Lode Devos aan het woord: een imker die kijkt met de ogen van zijn honingbijen en steeds opnieuw versteld staat van de verregaande verbinding en samenwerking in een bijenkast.

Verbinding vergt samenwerking, en samenwerking vergt beslissingen nemen. Dat doe je best op een manier die maximaal met iedereen rekening houdt: sociocratie. Wat sociocratie precies inhoudt en hoe het werkt, kan je ook in dit nummer lezen. We proberen het alvast uit met ons redactieteam … Bij het opstarten van een magazine moet je immers een hoop keuzes maken. Niet alleen de keuzes voor artikelen, foto’s en cartoons, maar ook soms praktische beslissingen zoals het materiaal voor de wikkel en andere principiële beslissingen. We streven ernaar al deze besluiten te nemen op basis van consensus, of tenminste een consentsituatie. Liefst papier, maar dat blijkt in de praktijk heel moeilijk in verband met de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzending. De wikkel van biofolie van de ecologische drukker is composteerbaar, maar toch staat het gebruik van ‘plastic’ ons tegen: het is wel thuis te composteren, maar doen mensen dat wel? Of belandt het toch bij het huisvuil? Aan jullie dus de vraag: waar belandt bij jullie deze composteerbare wikkel? En vooral: is er een alternatief? Reageren kan op het forum, dat je op permacultuurnetwerk.eu kan vinden.

Een andere uitdaging is die van de Nederlandse en Vlaamse taalverschillen en hoe daarmee om te gaan. We richten ons zowel op Nederlandse als Vlaamse lezers en auteurs. Onze redactieraad is bewust samengesteld met ongeveer evenveel Vlaamse als Nederlandse leden (en we streven trouwens ook een gelijke genderverdeling na). Onze talen lijken erg op elkaar en we verstaan elkaar doorgaans prima, maar soms is er toch enige verwarring. Zouden we de artikelen redigeren tot de één of de andere taal, dan blijf je altijd met een groep zitten die zich niet herkent in het taalgebruik. We hebben er dus voor gekozen om de artikels geschreven door Vlaamse auteurs te laten redigeren door een Vlaamse eindredacteur en de Nederlandse door een Nederlander. Dat betekent dat bij sommige artikelen Nederlanders, en bij andere de Vlamingen zich wegens taalgebruik of woordkeuze achter hun oren zullen krabben, hopelijk leidt ook dit op den duur tot een beter begrip wederzijds.

In onze redactieraad streven we overigens naar een redelijk gelijke verdeling Vlamingen en Nederlanders, alsook een gelijke genderverdeling. Zo houden we iedereen evenveel betrokken en proberen we in beide taalgebieden geen steken te laten vallen. Jouw Nederlands-Vlaamse talenkennis kan er maar wel bij varen!

Dit nummer is een nulnummer: een proefje. We hopen dat je ervan geniet! Wil je in de toekomst meer van dat, word dan meteen lid! Om te kunnen blijven voortbestaan, heeft het Permacultuur Magazine tenminste 600 leden nodig. Vul meteen bijgaande antwoordkaart in. Of, nog beter, maak een kopie en maak ook je ouders, je tandarts en de lokale volkstuinclub lid.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties…? Of wil je schrijven voor het magazine? Mail ons op info@permacultuur-magazine.eu!

Linder van den Heerik en Esmeralda Borgo

Ingezonden vraag

Download dit nummer gratis als pdf

Dit nummer als gratis pdf

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema