Permacultuur en Wereldbeeld (deel 2)

Permacultuur en Wereldbeeld (deel 2)

In een vorige blog was ik ermee geëindigd dat het nieuwe wereldbeeld naar voor komt als organisch, holistisch en ecologisch. De wereld is niet als een machine maar alle onderdelen staan in verband met elkaar. Deze keer wil ik beginnen met een fabel van de Griekse dichter Aesopus. Er leefden eens twee kikkers die buren van elkaar waren. De ene … lees meer

Permacultuur en Wereldbeeld

Permacultuur en Wereldbeeld

Zonder het misschien te beseffen heeft iedereen een wereldbeeld, d.w.z. een algemeen beeld of idee over de wereld waarin we leven. Dat wereldbeeld, ook paradigma genoemd, is cultuur– en tijdsgebonden en hangt meteen ook samen met een waardensysteem. Vanaf de 17de eeuw tot ergens midden in de 20ste eeuw heeft het paradigma van het mechanistische wereldbeeld geheerst of het lineaire … lees meer

Villa’s in een voedselbos?

Villa’s in een voedselbos?

Voedselbos Nieuwe Erven is een gedurfde invulling van de openbare ruimte, bestemd als parkachtig landelijk gebied. Enkele jaren geleden kreeg de toenmalige maïsakker en grasland een andere bestemming voor het bouwen van honderden woningen. Maar de crisis rond 2008 deden die plannen de das om. Er werd wel een zorginstelling gebouwd en er werd ruimte voorzien voor vrijstaande woningen in … lees meer

2018: een redactieraad in balans en enkele administratieve eigenaardigheden…

Op zondag 24 februari hielden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering van het Permacultuur Magazine. Tijd om terug te blikken naar wat is geweest in 2018. Onze reden van bestaan Zoals elk jaar maakten we 4 nummers van ons Magazine. We begonnen de lente met nummer 10 over kringlopen. De zomer fleurden we op met het succesvolle nummer over sociale permacultuur, … lees meer

Interpreteert iedereen het tweede ethische principe op dezelfde manier?

Interpreteert iedereen het tweede ethische principe op dezelfde manier?

Onze wereld wordt geregeerd door verschillende natuurwetten. Zwaartekracht is daar één van, de wet van actie en reactie is een andere die minstens even bekend is. Iedereen heeft op school bij de fysica-les gezien dat een actie altijd een reactie uitlokt, heel vaak kan je deze reacties zelfs voorspellen. Deze wet is universeel en geldt voor alles, niet enkel voor … lees meer

Gastblog Voedelbos Nieuwe Erven: #3 Innovatief immaterieel erfgoed, gevlochten eetbare hagen

Gastblog Voedelbos Nieuwe Erven: #3 Innovatief immaterieel erfgoed,  gevlochten eetbare hagen

Sinds de jaren 50 zijn veel meidoornhagen uit het landschap weggehaald. Naar verluid omdat steeds vaker de oogst van appel- en perenboomgaarden verloren ging door een bacteriële aantasting, perenvuur, die zich via de meidoorn makkelijk door het landschap liet verspreiden. Misschien droegen de groeiende monoculturen in de fruitteelt er ook wel aan bij? Ongetwijfeld kwam de kaalslag van hagen ook … lees meer

Simpele oplossingen voor het klimaatprobleem?

Simpele oplossingen voor het klimaatprobleem?

Over het klimaat wordt de laatste weken en maanden druk gediscussieerd, met vaak hoogoplopende emoties. In mijn winkel gaat de helft van de gesprekken over de klimaatmarsen, de politiek en de ‘anderen’. Iedereen heeft wel een mening over hoe het probleem moet worden aangepakt. Alhoewel, er zijn nog altijd mensen die de hele klimaatverandering minimaliseren als zijnde een natuurlijke evolutie … lees meer