Permacultuur: enkel in de tuin?

Permacultuur: enkel in de tuin?

De naam permacultuur zegt op zich niet veel, en wordt tegenwoordig als modewoord te pas en te onpas gebruikt. Oorspronkelijk waren er drie ethische principes die opgesteld zijn na observatie van complexe ecosystemen en natuurvolkeren.

Drie ethische principes

Deze drie ethische principes – zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen – werden in hoofdzaak opgesteld als antwoord op problemen zoals erosie, verwoestijning en de gevolgen van monocultuur. Bij ons zijn deze vertaald naar het kweken van voedsel in de moestuin.

Lees meerPermacultuur: enkel in de tuin?

Onze Jubileumactie loopt op zijn einde!

Je hebt het misschien her en der zien verschijnen: wij hebben een spectaculaire actie lopen tijdens de maand juni! Tijdelijk (tot het einde van de maand) kan je alle nummers die de laatste 5 jaar verschenen zijn digitaal aankopen tegen een spotprijs: 10 euro. Het is een actie om het vijfjarige bestaan van het magazine … Lees meer

Welke zotte verrassing hebben we in petto voor u?

Doorheen alle sombere vooruitzichten en het soms eindeloos lijken van de corona-maatregelen hebben we bij het Permacultuur Magazine een positieve boodschap en bieden we iets om naar uit te kijken. En dat kan zelfs vanuit ‘uw kot’. Er zijn al enkele keren enkele hints gegeven en indien je ook andere verenigingen zoals VELT of TuinHier volgt, heb je de aankondiging misschien zelfs al gezien.

Om het vijf-jarig bestaan van het magazine te vieren, hadden we beloofd om met een straffe actie uit te pakken en ook iets nieuws op te zetten.

Lees meerWelke zotte verrassing hebben we in petto voor u?

Natuurlijk tuinieren en permacultuur, is dat hetzelfde?

Toen ik in 2012 bij mijn ouders in het project ‘Yggdrasil’ stapte, heb ik er bewust voor gekozen om de naam ‘natuurlijke moestuin’ te gebruiken. Permacultuur was toen nog een nobele onbekende en ik had schrik dat het woord ‘permacultuur’ mensen zou afschrikken.

Ondertussen zijn er veel meer – maar nog lang niet genoeg – mensen bekend met het woord permacultuur, al is het niet altijd even duidelijk wat permacultuur juist inhoudt. En nu krijg ik soms de omgekeerde vraag, namelijk of natuurlijk tuinieren zoiets is als permacultuur 🙂 .

Maar om even duidelijk te maken dat natuurlijk tuinieren en permacultuur eigenlijk over hetzelfde gaat, pas ik hieronder enkele permacultuur-ontwerpprincipes toe op de natuurlijke moestuin.

Je zal dan snel zien dat natuurlijk moestuinieren gestoeld is op de ontwerpprincipes van permacultuur en een onderdeel van permacultuur is.

Lees meerNatuurlijk tuinieren en permacultuur, is dat hetzelfde?

Neem het Corona-virus alstublieft serieus!

Neem het Corona-virus alstublieft serieus!

De corona-crisis houdt na China en Italië volledig Europa in zijn greep en golft in een sneltempo over de andere continenten. In België heeft men heel snel drastische maatregelen genomen, in Nederland hanteert men een andere aanpak. Wat het beste zal zijn, zal de toekomst uitwijzen, maar momenteel denk ik dat je toch voor je eigen veiligheid en die van de oudere en zwakkere in onze samenleving enige voorzichtigheid aan de dag mag leggen.

Lees meerNeem het Corona-virus alstublieft serieus!

Permacultuur is meer dan kopiëren

Permacultuur is meer dan kopiëren

Permacultuur is ontstaan in Australië, dat weet iedereen die zich begint in te lezen in dit onderwerp. De bedenkers keken naar de bossen en de Aboriginals en kwamen zo tot een nieuwe manier van denken. Ze creëerden een nieuw kader waarbinnen je op een andere manier leert denken en kijken naar je omgeving. Velen vinden het fantastisch om de ideeën en werkwijzen uit die eerste boeken over te nemen, maar vergeten daarbij dat het voorbeelden zijn om systeemdenken uit te leggen. Het zijn voorbeelden om ideeën uit te leggen en te concretiseren.

Lees meerPermacultuur is meer dan kopiëren