Nummer 10

Dit nummer verscheen eind maart 2018 met Kringlopen als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 10

Het woord ‘kringlopen’ doet ons vandaag vooral denken aan afval dat we op een of andere manier recycleren of een nieuw leven inblazen. Dat is een recente betekenis van kringlopen. Sinds we in de jaren zeventig als gevolg van de consumptiemaatschappij met enorme afvalbergen werden geconfronteerd, zijn we ijverig gaan sorteren. Vanaf de jaren tachtig verschijnen er steeds meer kringloopbedrijven, kringloopwinkels tot zelfs zogenaamde kringloopkrachten, die ondersteuning bieden in het creëren van kringlopen. Ook kringlooptuinieren hoort erbij. Alles telkens in het teken van afvalverwerking of hergebruik van afval als bron. Als we een woordenboek van begin 1970 openslaan zijn er nauwelijks woorden met ‘kringloop’, het was een zo goed als onbekend fenomeen in het dagdagelijkse leven. Maar hoe hard we ook recycleren, een massa moderne producten, zeg maar plastics, zijn niet echt in een kringloop op te nemen. Het recycleren geeft voor sommigen een geruststellend gevoel maar het is geen echte oplossing, het is enkel schijn. We hebben als maatschappij nog veel te leren en ook wie met permacultuur bezig is, is nog steeds onderweg.

Hieruit blijkt hoe erg de mens vervreemd is van de natuur. Kringlopen zijn immers een essentieel kenmerk van natuurlijke processen. Dat zijn we in het Westen vergeten. De levensloop als kringloop is bij alle traditionele culturen terug te vinden. Geboren worden en sterven horen samen, niet als uitersten maar in elkaar overlopend zoals dag en nacht, de loop van de seizoenen, als onderdeel van een grotere kringloop. Het is het ritme van de natuur, het is overal terug te vinden, ook in het proces van groepsvorming, in het ontstaan, de neergang en de opvolging van culturen, de groei van planten … Vergaan om zo weer plaats te maken voor iets nieuws en misschien iets beters.

Een kringloop is een proces dat over de generaties heen reikt en is zoveel meer dan afvalverwerking!

Aangezien permacultuur geïnspireerd is door natuurlijke processen en het contact met traditionele culturen, vormen kringlopen een belangrijk principe binnen permacultuur. Het leert ons ook dat in niet-natuurlijke kringlopen iets niet kopen of niet maken te verkiezen is boven recycleren.

In dit nummer bieden we een variatie aan invalshoeken en praktijken van wat kringlopen zijn en hoe je ermee kan omgaan. Daarnaast ook de klassieke onderwerpen, waarbij we onder andere kennis maken met enkele planten en dieren en het principe dat ons leert traag en klein te zijn in een op hol geslagen maatschappij die alles steeds groter wil.

We hopen dat de inhoud van dit nummer je kan bekoren.

Lucrèce Roegiers

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema