Nummer 22

Dit nummer verscheen eind maart 2021 met Regeneratieve landbouw als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 22

Nu er vanuit verschillende hoeken steeds meer aandacht komt voor de problemen die ontstaan zijn als gevolg van onze manier van denken en handelen in de laatste honderden jaren, zien we dat groene oplossingen opgang maken. 

Maar hoe groen zijn die oplossingen? In de media zijn het vooral de heel kleine stapjes die de aandacht krijgen. Stapjes die mensen het gevoel geven dat ze met een kleine inspanning hun steentje bijdragen. Maar volstaat dat? 

Zo zien we dat in de landbouw de term regeneratieve landbouw heel verschillende invullingen kan dekken, van bloemenlinten en bermbeplanting tot uitgestrekte agro-ecologische bedrijven en voedselbossen. 

Voor dit nummer gingen we op zoek naar een aantal mogelijke invalshoeken van regeneratieve landbouw voor een beter inzicht in wat dat regenereren nu precies betekent. Hoe wordt herstel ingevuld door diverse spelers? We contacteerden hiervoor telers met uiteenlopende bedrijven, waarvan je een neerslag vindt in dit nummer. Niet elke vorm van regeneratieve landbouw is permacultuur, er zijn meerdere mogelijkheden. Maar allemaal zijn ze onderweg, zij het op een verschillende manier, om de landbouw te laten evolueren naar een voedselproductie met respect voor de natuur en herstel van wat eeuwenlange landbouw heeft vernield. We hebben nog veel te leren en dat kan door open te staan voor verschillende invullingen die in dezelfde richting gaan, namelijk naar een leefbare Aarde met respect voor alle schepselen.

Biodynamische bedrijven hebben al een iets langere traditie, India met zijn oude cultuur kan ons aan het denken zetten. In Afrika is er eveneens een herstelbeweging. Ook hier bij ons zijn er stilaan grotere bedrijven die met regeneratieve landbouw experimenteren. 

Het gaat in de eerste plaats om herstel van de bodem als basis voor vruchtbaarheid. Toch is dat niet alles. Regeneratieve landbouw bekommert zich eveneens om herstel van biodiversiteit, van de relaties tussen de producent en de omwonenden, van de relatie met de Aarde. Hier komt zorg voor dierenwelzijn om de hoek kijken en meteen rijst dan de vraag: wat met domesticatie? Ook geld heeft zijn effect op relaties en herstel.

In de vaste rubrieken over planten en dieren zijn ideeën te vinden om te werken aan diversiteit. Kwaliteitsvolle diversiteit in de voeding kan ook in de winter met het uitgebreide gamma aan kolen en met de talloze zaden die kiemkracht leveren. 

En dan heb ik zeker nog niet alles vermeld wat in dit nummer je aandacht verdient. Ga grasduinen met open geest en ontdek de diversiteit in ons tijdschrift.

Lucrèce

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema