Nummer 5

Dit nummer verscheen eind december 2016 met Diversiteit als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 5

Elke dag confronteert ons met de toenemende diversiteit in de samenleving in de vorm van problemen en zelfs van conflicten. We zien mensen en groepen die terugplooien op zichzelf, weg van die ander die zo anders is. De angst voor het andere in de vorm van cultuur, ras, geaardheid en dies meer lijkt te overheersen, met als gevolg concurrentie en vastzitten in het eigen gelijk.

Ook komt het stelselmatig verdwijnen van diversiteit in de natuur steeds meer naar boven als bron van vele problemen die onze maatschappij bedreigen, omdat de natuur enkel kan gedijen waar een sterke biodiversiteit is.

Is diversiteit een probleem? Of vormt diversiteit de oplossing?

Als we de natuur vanuit deze vraagstelling observeren, ontdekken we dat diversiteit een goed werkend netwerk laat ontstaan, op voorwaarde dat er verbinding is tussen de verschillende elementen, en dan is diversiteit de oplossing. ‘Samenwerking’ waarbij elk zich ‘in zijn element’ voelt en zichzelf kan zijn, overbrugt de verschillen en maakt ze tot rijkdom. Dit is het geheim dat terug te vinden is in de natuur en toe te passen is in ons leven.

De teksten in dit nummer tillen een tipje van de sluier op van de schier eindeloze vormen waarin diversiteit aanwezig is in ons leven en op onze planeet. Er is meer dan we hier kunnen brengen, maar deze teksten kunnen misschien inzicht brengen en een eerste stap zijn naar het creatief omgaan met diversiteit.

Een devies van Albert Einstein kan ons helpen diversiteit en de waarde ervan te begrijpen:

Vind de eenvoud in wanorde.
Vind de harmonie in tweedracht.
Te midden van de moeilijkheid
schuilt de mogelijkheid.

Tot slot een korte hommage aan Bill Mollison, grondlegger van Permacultuur, die op 24 september 2016 overleden is.

Bill leerde ons met andere ogen kijken
negatieve vooruitzichten omzetten
in positieve mogelijkheden
verbindingen zien in de natuur
verbinding maken met de natuur
die verbindingen terugbrengen in ons leven
hiervoor en voor alles wat hieruit voortvloeit
zijn we hem dankbaar

Lucrèce Roegiers en Saskia van der Linden

Ingezonden vraag

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema