Nummer 27

Dit nummer verscheen eind juni 2022 met Reizen als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 27

Na ruim twee jaar Covid-19 is de samenleving nu bijna geheel weer open. De meeste mensen zullen hierdoor een zucht van verlichting slaken omdat we weer in onze behoefte tot sociaal contact kunnen voorzien, hoewel de overpeinzing dat het toch wel prettig was zonder al die sociale verplichtingen, ook te horen valt. Voor permaculturisten betekent dit vooral dat de basisprincipes van de permacultuur, zoals het delen van overvloed, weer makkelijker tot uitdrukking kunnen komen doordat open dagen en cursussen weer door mogen gaan. 

Reizen, het thema van dit nummer, is door de versoepelingen ook weer mogelijk, hoewel er voor een aantal landen nog steeds inreisbeperkingen gelden. De verschrikkelijke drukte op Schiphol in de afgelopen meivakantie laat zien dat reizen als fysieke, vrijwillige verplaatsing, liefst snel en goedkoop, een enorme aantrekkingskracht heeft. 

Als permaculturisten zien we ook de schaduwkanten van dit type reizen, zoals de enorme milieuschade die het met zich mee kan brengen waardoor het in conflict staat met het principe van zorg dragen voor de Aarde. Maar we kunnen ook reizen met een permacultuurbril of heerlijk landen op een vaste plek. Verder kunnen we op een bredere manier naar reizen kijken; elke mens maakt een eerste reis en daarmee onlosmakelijk verbonden, een laatste reis. Ons voedsel legt eveneens vaak enorme afstanden af voor het op ons bord belandt. Dit alles vind je in dit nummer.

Naast deze thema-artikels zijn er ook weer de vaste rubrieken, zoals het permacultuurportret. Hierin wordt dit keer een tuin uitgelicht waar het delen van overvloed centraal staat. De beeldreportage toont wat we door de zomer heen in een permacultuurtuin zoal aan gewassen kunnen tegenkomen en de bijdrage over dieren in de tuin gaat over een langzame reiziger: de slak. Om je voor een te vroegtijdige laatste reis te behoeden, wordt in de rubriek over giftige planten het kroontjeskruid besproken. De bespreking van het boek Landherstel vertelt je meer over verschillende internationale initiatieven om de Aarde te herstellen.

We hopen dat we je met dit zomernummer weer veel leesplezier geven, en wellicht ook wat voer voor reflectie over hoe de afgelopen Covid-19-periode bijgedragen heeft aan (het begin van) jouw innerlijke reis. 

Wolmet Barendregt

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema