Nummer 23

Dit nummer verscheen eind juni 2021 met Bezieling als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 23

Alles wat leeft, verandert en past zich aan. Zo ook Permacultuur Magazine, al meer dan vijf jaar. Door constant de vinger aan de pols te houden, door te luisteren naar jouw wensen en opmerkingen, sturen we constant bij en brengen waar nodig verbeteringen aan. Dit nummer is daar een mooie illustratie van, met twee nieuwigheden.

Een nieuwe zomer, een nieuwe rubriek. We willen met dit magazine meer zijn dan het zoveelste ecologische tijdschrift of natuurblad. We proberen het verschil te maken door in de geest van permacultuur verbanden en relaties op allerlei levensdomeinen te duiden. Deze holistische visie zorgt ervoor dat je begrijpt waarom bepaalde dingen gebeuren en wat de impact daarvan is op andere vlakken. Omdat de link met permacultuur in de artikels echter niet altijd even duidelijk is en omdat we meer duiding willen brengen over het complete aspect van permacultuur, beginnen we vanaf nu elk nummer met een rubriek waarin we de link leggen tussen permacultuur en het onderwerp, de rode draad doorheen het magazine.

Een minder opvallende en minder systematische vernieuwing is dat we aan een aantal artikels kadertjes toevoegen met ofwel tips voor verdere lectuur, ofwel eigen duiding bij de inhoud, bijvoorbeeld uitleg bij permacultuurtermen voor de beginners. 

Verder volgen we het beproefde recept. Centraal staan de thema-artikels. Deze keer stuurt het thema, animisme, ons de spirituele kant op. Andere artikels bieden praktische handvatten: je leest in dit nummer ook over verspenen in de tuin, hoe je je arsenaal aan eetbare bomen kan uitbreiden en waarom je nu eindelijk die poel moet aanleggen in je tuin. Nuttig voor je tuin, het dierenleven en je voeding!

En natuurlijk gaan we je de vaste bijdragen over planten en dieren niet onthouden. In deze editie leer je meer over de welriekende scharlei, het sporkehout en de mooie distelvlinder. Er is opnieuw een fotoreportage, met aandacht voor de zone vijf in permacultuur. En ten slotte krijg je een verslag over een project dat in het teken staat van permacultuur, deze keer de CSA Blozend Tomaatje.

Ik wens je veel leesplezier en een mooie zomerperiode, waarin je op vele domeinen in je leven succesvol bent. En laat dit magazine je daar zoveel mogelijk mee helpen!

Frank Anrijs

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema