Nummer 14

Dit nummer verscheen eind maart 2019 met Gemeenschappen als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 14

Lees je het magazine altijd van voor naar achter of van achter naar voor? Het maakt niet uit: vroeg of laat kom je uit bij de recensie over een boek van Charles Eisenstein: Climate – A new story. Over het klimaat en de klimaatproblemen is natuurlijk al heel veel geschreven in boeken en artikelen, maar dit boek geeft toch wel een frisse kijk op de zaak. Het past ook heel goed bij het thema van dit nummer: gemeenschappen. Het nieuwe verhaal waar Eisenstein het over heeft is namelijk een verhaal dat wij moeten co-creëren. We moeten samen aan de slag. Niet om één nieuw verhaal te maken, maar vele nieuwe verhalen. Deze nieuwe verhalen van overvloed, verbondenheid en vertrouwen, die tegelijkertijd oeroude verhalen zijn, zijn nodig om los te komen uit het oude paradigma van schaarste, afgescheidenheid en controledrang.

Maar kunnen we nog wel samenwerken en hoe is het om intensief met elkaar samen te wonen?

In het hart van dit nummer vind je een artikel over allerlei aspecten van gemeenschapsvorming. Praktische uitwerkingen daarvan vind je in de artikelen over familiebedrijf Het Moeras in Drenthe, het Vlaamse project Bright Futures en in het artikel met de prikkelende titel Samen eigenwijs over het Aardehuisproject in Olst. Ook over de ontwikkeling van vertrouwen die in al deze projecten centraal staat kun je een artikel vinden.

Gemeenschappen vind je natuurlijk niet alleen bij mensen. Bijen en mieren vormen eveneens complexe gemeenschappen. En die bijen en mieren werken natuurlijk ook weer samen met andere elementen in de tuin. Daarover lees je in de artikelen over relaties in de tuin en over de samenwerking tussen planten en hun omgeving.

De inhoudsopgave laat zien wat we nog meer in petto hebben.

Onze keuze voor dit thema heeft natuurlijk een reden. Met het magazine willen we een gemeenschap van permaculturisten bij elkaar brengen en ondersteunen. Dit kunnen wij niet zonder jullie steun. We zijn immers van elkaar afhankelijk. Bedankt dus voor het lezen van dit blad. Praat over de artikelen in je gemeenschap, zelfs al bestaat die niet (alleen) uit permaculturisten. Wissel kennis, ervaringen en zienswijzen uit. Zo ontstaan er bruisende, diverse gemeenschappen en kunnen we samen het verschil maken.

Caroline Siepman

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema