Tot op heden verschenen

Elk magazine is een thematisch nummer dat voor een deel ingevuld wordt met artikelen over dat thema. Tot op heden zijn de onderstaande nummers verschenen. De nog te verschijnen nummers, voor zover bekend, staan op een eigen pagina.

Als je op een nummer klikt, kun je het redactioneel en de boekbespreking(en) van dat betreffende nummer lezen en twee artikelen gratis downloaden als pdf. Het eerste artikel verschijnt ongeveer twee weken na het verschijnen van een nummer op de site en het tweede na een maand.

CoverNummerDatumThema