Achtergrond

Eind 2014 kwam het idee naar voren om een magazine uit te geven op het gebied van permacultuur. Uiteindelijk gingen tien enthousiastelingen, een diversiteit van Vlamingen en Nederlanders, aan de slag. Een crowdfundingsactie maakte het mogelijk het nulnummer uit te brengen. Dat nulnummer, met als thema ‘Verbinding. Samen sterk’, lanceerden we tijdens het permacultuurfestival 2015. Het eerste echte nummer verscheen in december 2015. Het Permacultuur Magazine kreeg als ondertitel ‘Ontwerpen voor een veerkrachtige toekomst’.

In 2015 hebben verschillende vormgevers voorstellen gedaan voor de cover van het magazine.

Op 31 januari 2016 is onze vereniging zonder winstoogmerk (vzw) officieel opgericht.

Al liep het aanvankelijk goed, de rijke diversiteit bracht ook uitdagingen mee voor een geoliede samenwerking. Nieuwe krachten kwamen erbij, anderen verlieten het samenspel. We evolueerden tot een kerngroep die maandelijks vergaderde en die ondersteund werd door meerdere medewerkers vanuit de rand. Gelijk met het toenemende abonnementenbestand nam ook de werkdruk toe, wat zich vertaalde in een begin van uitdunning van de redactieraad. Zo kwamen we in een vicieuze cirkel terecht van meer werk voor minder mensen, waardoor de werkdruk weer toenam.

Op 1 juni 2020, ter gelegenheid van het eerste lustrum, werd de opnieuw vormgegeven website en de nieuwe webwinkel gelanceerd. We wilden bij deze eerste mijlpaal ook een grote publicitaire actie voeren. Maar helaas, de lockdown stak daar een dikke stok voor. Ten gevolge van de covidperiode nam het aantal abonnees langzaam af. Een nieuwe publicitaire actie zag het levenslicht niet door het verdere uitdunnen van de redactieraad.

In oktober 2022 werd de website uitgebreid met een zoekmachine, waarmee het makkelijker is om artikelen terug te vinden. Ondanks de vele medewerkers vanuit de rand zag de kerngroep het niet meer zitten en werd eind 2022 beslist te stoppen met het Permacultuur Magazine. Maar dit betekent niet het einde van permacultuur. Alle vroegere medewerkers zijn nog actief in uiteenlopende permacultuurprojecten.

De herinnering aan ontmoetingen en samenwerking met boeiende mensen, de gezellige vergaderingen, de vele interessante artikels, de blijken van waardering van lezers van ons magazine geven ons een goed gevoel en laten ons niet zomaar los.

Op de Algemene Vergadering van 19 maart 2023 werd beslist dat de vzw niet wordt opgeheven en dat de website ook na september 2023 blijft bestaan. Er komt een maandelijkse nieuwsbrief met de aankondiging van een artikel uit een vroeger nummer en met om de drie maand een nieuw artikel. De voorbije nummers blijven ook te koop en digitaal beschikbaar.

We hopen op die manier jullie nog verder te kunnen inspireren en danken jullie voor elke vorm van ondersteuning die we mochten ondervinden.


WP en WooCommerce logo

Software

We gebruiken zoveel mogelijk open source software. De winkel is gemaakt met WooCommerce. Dat is een plugin voor WordPress, het Content Management System waar de website op draait. We gebruiken een premium thema, GeneratePress.


Hosting

Onze website hosten we bij Greenhost, al sinds 2006 de groenste provider. Op elk aspect van hun bedrijfsvoering streven ze naar minimaal verbruik en optimale kwaliteit; van biologische lunches via tweedehands meubilair tot zuinige datacentra.


Afbeeldingen

Om zo min mogelijk dataverkeer te verbruiken, gebruiken we kleine afbeeldingen en laten we al die afbeeldingen door ShortPixel Image Optimizer comprimeren.