Nummer 18

Dit nummer verscheen eind maart 2020 met Dieren als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 18

Tijdens het samenstellen, schrijven en maken van het nummer viel het niet zo op, maar nu alles mooi achter elkaar komt des te meer: er zitten verschillende mensen, die belangrijk zijn in hun discipline, in ons nummer. Maar laten we beginnen met het begin: het onderwerp.

Dieren als onderwerp laat ruimte voor vele soorten invulling. Maar aangezien we permanauten zijn, was al snel duidelijk welke richting we uitgingen. En dit medeleven en respect voor alle levende wezens loopt als een rode draad doorheen het nummer.

Het hoofdartikel is van de hand van Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. Hij vertelt over de geschiedenis die aan de oorsprong ligt van onze huidige manier van denken over dieren. Al blijkt dat er, mede door organisaties zoals GAIA, sinds enkele decennia een lichte kentering is ingezet. De tijdgeest verandert, laat dat duidelijk zijn. En dat blijkt ook uit het boek dat besproken wordt: Waarom ik mijn vrienden niet opeet van Matthieu Ricard. Vervolgens zijn er artikels over de haast religieuze discussie die er wordt gevoerd over wel of niet vlees eten in het artikel ‘Dieren als voedsel’ en onze verouderde denkwijze in het artikel ‘De relatie tussen mensen en dieren’.

Maar dieren en compassie strekt zich uiteraard veel verder uit dan de gekende discussies, ook slakken verdienen wel degelijk ons respect zoals blijkt uit het artikel van Marc Siepman. Slakken zijn niet de boosdoeners waarvoor wij ze houden en ze bestrijden levert niets op. Indien je zelf al menig nacht op jacht bent gegaan met schaar en zaklamp zal je dat ongetwijfeld beamen.

Maar verder met de grote namen die opduiken in ons magazine: na de voorzitter van GAIA, komen ook Martin Crawford en John D. Liu uitgebreid aan bod. Beiden zijn voortrekkers en dienen, elk op hun manier, als voorbeeld voor velen. Twee interessante teksten om te lezen en uit bij te leren.

Tuinieren is een constante in het magazine, het onderwerp werd al zijdelings aangeraakt met het artikel over slakken, maar ook beide plantbesprekingen, het aanleggen van een waterpartij in de tuin, de bespreking van de schaatsenrijder, een rondleiding doorheen de tuin in de vroege lente en een reflectie over luie en rappe tuiniers voorzien je van een ruime portie moestuininformatie.

Om alles te overlopen is de beschikbare ruimte te beperkt maar mag ik als laatste nog iets aanraden? Lees zeker de wisselcolumn die geschreven is door Lode Devos. Het is maar al te waar en kan een les zijn voor velen onder ons, te beginnen bij mezelf.

Veel leesplezier, maar daarnaast ook veel plezier, moed en doorzetting in het uitvoeren van alle zaken die je kan leren uit deze editie.

Frank Anrijs

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema