Nummer 17

Dit nummer verscheen eind december 2019 met Transitie als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 17

Transitie, bewustzijn.

Het thema is actueel. Velen nemen het woord ‘transitie’ in de mond maar die term dekt ondertussen veel verschillende ladingen. Wij hebben het in dit nummer over transitie naar een ander tijdperk gebaseerd op bewustzijn. Zoals in een van de artikels staat: we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.

Het is een opwindende en boeiende tijd, er zijn grote uitdagingen en we staan voor indrukwekkende veranderingen. We moeten aan onze samenleving sleutelen, want of het nu gaat om ons economisch systeem, het klimaat, de politieke organisatie, het landbouwmodel of het mobiliteitsvraagstuk, we kunnen niet op dezelfde schaal verder doen en zullen verstandige keuzes moeten maken. Keuzes die de natuur terug volop in het vizier zetten en als volwaardige en onmisbare partner zien. Permacultuur, haar visie, basis- en ontwerpprincipes, en praktijken zullen er een grote rol in spelen.

De maatschappij gaat gebukt onder angst, die aangewakkerd wordt door altijd maar negatieve reportages over al wat fout loopt of slecht is. Terwijl er ook heel wat positieve kanten zijn aan deze tijd. Alleen lijken ze niet spectaculair genoeg of vinden media het misschien ‘te soft’ om erover te berichten in bijvoorbeeld de nieuwsuitzendingen.

We weten wat er misgaat en we zijn op zoek naar oplossingen waaraan we onverdroten werken, elk op de eigen plaats en op de eigen manier. Voor vele problemen zijn er al oplossingen, alleen is de wil en het lef er niet om op grote schaal veranderingsinvesteringen te doen. Want dit raakt ons heilig verklaarde economisch systeem. En toch willen we focussen op het vele goede werk dat wordt verzet, onzichtbaar voor de meeste ‘andere’ media. Wij willen met dit nummer enkele positieve acties in de schijnwerpers zetten. Het geeft energie om te weten dat je niet alleen staat, dat ook anderen daarmee bezig zijn.

Velen zijn op zoek naar antwoorden. Die worden elders gezocht, terwijl je ze eigenlijk bij jezelf kan vinden. Begin alvast daarmee, op de duur kan je het uitstralen en anderen enthousiast maken om eveneens de weg te banen. Bewustzijn en diep luisteren naar jezelf en anderen zijn hierbij sleutelwoorden. Dan blijkt dat we de scheppers zijn van onze leefomgeving en van ons leven. We kunnen onszelf overtuigen via actieve hoop.

Ook jongeren voelen dat ze op een moment geboren zijn dat de samenleving op een keerpunt zit en hun toekomst er wel eens anders uit kan zien, dan wat deze nu lijkt. Ze zijn actief op zoek naar een nieuwe samenleving, sommigen manifest aanwezig in de buitenwereld, anderen minder opvallend maar niet minder intens. Hierover vind je eveneens artikels in dit nummer.

Maar nog veel meer: voor u ligt een nummer boordevol getuigenissen over verschillende wegen naar die andere wereld waarheen we onderweg zijn. Dat dit met vallen en opstaan zal gebeuren, lijdt geen twijfel.

Lucrèce Roegiers en Karin Hanus

Boekbesprekingen

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema