Nummer 2

Dit nummer verscheen eind maart 2016 met Openbare ruimte als thema en is alleen nog digitaal verkrijgbaar.Redactioneel

Cover PM 2

Het was stevig aanpoten, maar het is weer gelukt om een mooi en goed Permacultuur Magazine neer te zetten! Het thema is ‘Openbare ruimte’, en dat kan natuurlijk op allerlei manieren ingevuld worden, gaande van een openbare kruidentuin tot schooltuin. We praatten met permies die met diverse gemeenten samenwerken en met een bevlogen groenadviseur. Ook wildplukken komt aan bod, en we hebben opnieuw een interessante boekentip voor jullie in petto!

Een magazine maken is echter meer dan redactiewerk en artikels schrijven … Sedert onze beslissing om dit magazine uit de grond te stampen, zijn we een jaar en drie edities verder. Tijd om een formele structuur op te richten, vonden we. Op 31 januari hielden we een heuse oprichtingsbijeenkomst, en keurden we de statuten van Permacultuur Magazine als vereniging goed. Permacultuur Magazine wordt daarmee een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) naar Belgisch model, maar blijft uiteraard een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en richt zich naar het volledige Nederlandstalige gebied.

We zijn erg blij dat we zoveel fijne reacties hebben gekregen op de eerste twee nummers. Het motiveert ons om door te zetten en naar de lange termijn te gaan kijken. Want we willen dat dit magazine niet alleen blijft bestaan, maar dat het elke keer beter wordt. Daar hebben we jullie natuurlijk bij nodig! Stuur gerust een voorstel voor artikelen in, het liefst vergezeld van een artikel dat je al hebt geschreven. Ook foto’s zijn van harte welkom. Het thema voor het komende nummer is ‘Voedselbossen’. Daar was natuurlijk niet aan te ontkomen! Wat er allemaal in komt, laten we even in het midden, maar we zijn er alweer druk mee bezig.

We wensen jullie veel leesplezier toe en we zijn erg benieuwd naar de reacties op dit nummer.

Esmeralda Borgo en Marc Siepman

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema