Nummer 13

Dit nummer verscheen eind december 2018 met Energie als thema en is zowel op papier als digitaal verkrijgbaar in onze winkel.Redactioneel

Cover PM 13

Energie, een alomtegenwoordig woord, waarbij wellicht velen een verschillende voorstelling hebben. Er zijn immers eindeloos veel vormen van energie: levensenergie, zonne-energie, potentiële energie, kinetische energie, windenergie, kernenergie, golfenergie, groepsenergie, fossiele energie, groene energie. Desondanks heeft energie geen kleur, ze is onzichtbaar, enkel de uitwerking kunnen we zien, voelen en soms meten.

Het woord is niet weg te denken uit ons dagelijks leven, meer nog, het heeft een enorme impact op ons leven, ons leven is ervan afhankelijk. Zonder zonne-energie bestonden we zelfs niet, evenmin als planten en dieren. Zonder kinetische energie konden we niet bewegen, ons niet verplaatsen. Energie is leverancier van verandering.

In dit nummer brengen we slechts enkele vormen van energie voor het voetlicht, wetend dat er nog veel meer is.

Heden ten dage is het woord ‘energie’ bijna uitsluitend verbonden met fossiele brandstoffen of vervanging daarvan. Zoek je ‘energie’ op internet op, dan vind je nauwelijks iets anders dan energieleveranciers, energiebesparing, zonnepanelen en aanverwanten.

In het licht van de klimaatproblemen heerst er immers een overweldigende discussie over het gebruik van energiebronnen. De beste oplossing varieert naargelang het standpunt dat men inneemt tegenover de Aarde en geldelijke winst. Enkele stukjes van dergelijke discussies zijn verwoord in dit nummer waaronder het artikel in de middenkatern.

We hebben daarnaast ook aandacht voor onze kijk op en het gebruik van energie in de tuin. Observatie en eeuwenoude oplossingen leren ons optimaal gebruik te maken van de energie die van nature beschikbaar is: een verzonken serre en een energiebewust ontworpen tuin zijn het resultaat hiervan.

Wie veel energie heeft kan bergen verzetten, wie weinig of geen energie heeft geraakt in de put. Het artikel ‘Spiralen van erosie en overvloed’ gaat hier dieper op in.

Het laatste ontwerpprincipe is aan de beurt en dat vormt meteen het einde van deze reeks. Er staat al een nieuwe reeks te trappelen: het permacultuurportret. Voedselbos Vlaardingen presenteert het openingsportret.

Uiteraard is er nog veel meer te lezen in dit energierijke nummer. Doorblader het, bekijk het en verdiep je erin.

Wij staken heel wat energie in dit nummer, jullie krijgen er energie van, zo hopen we!

Lucrèce Roegiers

Boekbespreking

Download gratis artikelen als pdf

Eerste gratis artikelTweede gratis artikel

Inhoudsopgave

Pagina'sTitelAuteurThema