Nummer 10

Dit nummer verscheen op 21 maart 2018 met als thema: Kringlopen

Covers nummer10

Nummer 10 nabestellen

Inhoudsopgave | Gratis artikelen


Redactioneel

Het woord ‘kringlopen’ doet ons vandaag vooral denken aan afval dat we op een of andere manier recycleren of een nieuw leven inblazen. Dat is een recente betekenis van kringlopen. Sinds we in de jaren zeventig als gevolg van de consumptiemaatschappij met enorme afvalbergen werden geconfronteerd, zijn we ijverig gaan sorteren. Vanaf de jaren tachtig verschijnen er steeds meer kringloopbedrijven, kringloopwinkels tot zelfs zogenaamde kringloopkrachten, die ondersteuning bieden in het creëren van kringlopen. Ook kringlooptuinieren hoort erbij. Alles telkens in het teken van afvalverwerking of hergebruik van afval als bron. Als we een woordenboek van begin 1970 openslaan zijn er nauwelijks woorden met ‘kringloop’, het was een zo goed als onbekend fenomeen in het dagdagelijkse leven. Maar hoe hard we ook recycleren, een massa moderne producten, zeg maar plastics, zijn niet echt in een kringloop op te nemen. Het recycleren geeft voor sommigen een geruststellend gevoel maar het is geen echte oplossing, het is enkel schijn. We hebben als maatschappij nog veel te leren en ook wie met permacultuur bezig is, is nog steeds onderweg.

Hieruit blijkt hoe erg de mens vervreemd is van de natuur. Kringlopen zijn immers een essentieel kenmerk van natuurlijke processen. Dat zijn we in het Westen vergeten. De levensloop als kringloop is bij alle traditionele culturen terug te vinden. Geboren worden en sterven horen samen, niet als uitersten maar in elkaar overlopend zoals dag en nacht, de loop van de seizoenen, als onderdeel van een grotere kringloop. Het is het ritme van de natuur, het is overal terug te vinden, ook in het proces van groepsvorming, in het ontstaan, de neergang en de opvolging van culturen, de groei van planten … Vergaan om zo weer plaats te maken voor iets nieuws en misschien iets beters.

Een kringloop is een proces dat over de generaties heen reikt en is zoveel meer dan afvalverwerking!

Aangezien permacultuur geïnspireerd is door natuurlijke processen en het contact met traditionele culturen, vormen kringlopen een belangrijk principe binnen permacultuur. Het leert ons ook dat in niet-natuurlijke kringlopen iets niet kopen of niet maken te verkiezen is boven recycleren.

In dit nummer bieden we een variatie aan invalshoeken en praktijken van wat kringlopen zijn en hoe je ermee kan omgaan. Daarnaast ook de klassieke onderwerpen, waarbij we onder andere kennis maken met enkele planten en dieren en het principe dat ons leert traag en klein te zijn in een op hol geslagen maatschappij die alles steeds groter wil.

We hopen dat de inhoud van dit nummer je kan bekoren.

Lucrèce


Inhoudsopgave:

 • Het Tiense Soepcafé: een sociale ontmoetingsplaats (Frank Anrijs)
 • FAIRPHONE, een stap in de richting van een duurzame smartphone (Karin Hanus)
 • Ingezonden vraag: Is het magazine nog ecologisch verpakt? (Frank Anrijs)
 • De natuurlijke stikstofkringloop (Marc Siepman)
 • Planten die helpen in de tuin: Paardenbloem (Lucrèce Roegiers)
 • Een tiny house van gerecycled materiaal (Henk Eshuis)
 • Beeldreportage: Verwerken van snoeihout (Lucrèce Roegiers)
 • De twaalf ontwerpprincipes van Holmgren (9): Pas kleine en trage oplossingen toe (Lucrèce Roegiers)
 • En tot stof zult gij wederkeren (Wouter Extercatte)
 • Het open einde van de plastickringloop (Daniël Siepman)
 • Cradle to Cradle (Karin Hanus)
 • Plantbespreking: Sla (Lucrèce Roegiers)
 • Humusatie als alternatief voor crematie of begraving (Francis Busigny, vertaling: Yves Fouquet, bewerking: Anaïs De Kocker)
 • Wisselcolumn: Ben ik een permanaut? (Frank Anrijs)
 • Gemeenschaps- en groepsvorming: een dynamisch proces (Caroline Siepman)
 • Dieren in de tuin: Het oranjetipje of peterselievlindertje (Joris Luypaert)
 • Composteren in een natuurlijke tuin? (Frank Anrijs)
 • Vijf jaar Permacultuur Festival (Rutger Spoelstra)
 • Recensie: Donuteconomie van Kate Raworth, waar economie en permacultuur elkaar vinden (Karin Hanus)

Bestel dit nummer in onze winkel


Gratis artikelen:

Artikel 1 uit PM 10Artikel 2 uit PM 10
Cover PM 0Cover PM 1Cover PM 2Cover PM 3Cover PM 4Cover PM 5Cover PM 6Cover PM 7Cover PM 8Cover PM 9Cover PM 11Cover PM 12

Reacties zijn gesloten.