Relaties zijn er in overvloed in de natuur!

Vroeger was het een evidentie dat je in je studies meerdere onderwerpen bestudeerde en een brede kennis had over vele zaken. De laatste decennia is er echter een omgekeerde situatie ontstaan. Steeds vroeger worden studenten gedwongen om zich te specialiseren. Het effect hiervan is dat iemand enorm veel kennis heeft over een onderwerp, maar in een tunnel terecht komt. Zijn visie en wereldbeeld vernauwt zo erg dat het een probleem wordt.

Overspecialisatie

Zo is er onderzoek gedaan naar het plaatsen van stents bij hartproblemen. Zodra er vernauwingen worden vastgesteld is de standaardoplossing het plaatsen van een stent om het bloedvat open te houden. Uit onderzoek blijkt echter dat er vaak andere en betere oplossingen zijn. Maar een hartchirurg is opgeleid en getraind om bij vernauwingen stents te plaatsen, wat dus overvloedig gebeurt. Het gaat zelfs zo ver dat tijdens de jaarlijkse samenkomst van hartchirurgen de kans op overlijden in het ziekenhuis bij hartproblemen kleiner is. Doordat je onderzocht en behandeld wordt door een ander soort arts, een die niet vastzit in zijn denkpatroon, wordt de kans groter dat je overleeft. Hoe straf (en triestig) is dat?

Werkgroep Natuurlijk Imkeren

En die verregaande specialisatie heeft op alle vlakken gevolgen. Ook in het denken over de natuur. Men is al meer bezig met ecosystemen en onderlinge relaties tussen planten en dieren en planten onderling. Maar dit is toch nog vooral onbekend terrein. Er zijn nog enorm veel relaties die wij niet snappen of waarvan we het bestaan zelfs niet durven vermoeden.

Zo viel juist de nieuwsbrief van de Werkgroep Natuurlijk Imkeren binnen. Hierin stond een artikel over de relatie tussen paddenstoelen en bijen. Paddenstoelen en bijen! Wie verwacht dat nu? Laat staan dat er iemand onderzoek naar zou verrichten. Maar gelukkig zijn er uitzonderingen die wel nog grensoverschrijdend onderzoek verrichten en tot zulke verbanden komen.

Het artikel kan je hier lezen: Zwammen ten dienste van de honingbijen.

 


Deze blog is geschreven door Frank Anrijs (Yggdrasil)

 

 

Plaats een reactie