2018: een redactieraad in balans en enkele administratieve eigenaardigheden…

Op zondag 24 februari hielden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering van het Permacultuur Magazine. Tijd om terug te blikken naar wat is geweest in 2018.

Onze reden van bestaan

Zoals elk jaar maakten we 4 nummers van ons Magazine. We begonnen de lente met nummer 10 over kringlopen. De zomer fleurden we op met het succesvolle nummer over sociale permacultuur, gevolgd door een iets moeilijker thema bomen in de herfst, om vol energie het jaar 2018 te beeindigen.
In 2017 waren enkele mensen uit de redactieraad gestapt waardoor de groep verkleinde. Gelukkig konden we 2018 eindigen met exact dezelfde 6 mensen waarmee we 2018 begonnen waren: aan Vlaamse zijde de familie Anrijs en Karin, en aan Nederlandse zijde, onze vertrouwde Caroline en Chantal. Waren er dan geen veranderingen? Toch wel: de website werd met kennis van zaken overgenomen door Marc met Karin in zijn kielzog en de lay-out werd creatief en professioneel overgenomen door Geert. Hij gaf ons enkele nummers later subtiel te kennen dat we toch wel heel veel woorden op een pagina proppen.

Externe contacten

Dit leidde echter niet tot woorden onder ons. Neen. De sfeer zat goed, geen uitzichtloze discussies meer, de redactieraden duurden minder lang, en onze teksten werden dus onder impuls van Geert ook minder lang! Verder keken we in 2018 buiten onze grenzen en feliciteerden als snotneus van nog geen 5 jaar goeroe Permaculture Magazine met haar 25-jarig bestaan. En we hadden een boeiend overleg met ‘Genoeg’, een Nederlands tijdschrift. Maar voorlopig laten we elke samenwerking voor wat ze is, omdat we ook zonder anderen nog groeikansen zien voor het Permacultuur Magazine.

Administratieve zorgen

Onze bezorgdheden situeerden zich dit jaar meer in de administratieve sfeer, bij de randvoorwaarden…. De randen, zo belangrijk in permacultuur.
Ten eerste wilden we onze databank op punt stellen, want in het uitgebreide xls-bestand waarmee we tot nu werkten zouden we ons ooit vastrijden. Het duurde toch wel een heel jaar voordat alles inorde was, maar we kunnen dus nu, deze week, ons lentenummer versturen vanuit de nieuwe database! Hoera!
Ten tweede hakten we de knoop door dat we ook digitale abonnementen van ons Magazine gaan verspreiden. Dit is zaak nummer 1 om op te pakken nu de database zo goed als inorde is. Hoera!
Ten derde verliep de relatie met de drukker niet meer zo vlot…. Afspraken waren niet altijd helder en wat er allemaal met de folio rond het magazine gebeurde, kan als anecdote wel tellen. We kregen te veel klachten van abonnees dat ze hun magazine niet kregen. Na lang zoeken, – want het was echt wel verstuurd – bleek dat de folio composteerbaar was. Nu daar hadden we vanuit ecologisch oogpunt voor gekozen, maar deze folio composteerde zelfs zo snel, dat ie al bijna vergaan was vooraleer de magazines met de post ter bestemming van alle abonnees waren… Onze klachten werden de keer erop door de drukker omhuld met het tegenovergestelde, namelijk een plastic hoes – écht niet te verteren! Om dit dan weer goed te krijgen werd bij het daaropvolgende nummer van het magazine een brief gevoegd met verontschuldigingen van de drukker. Maar ondertussen waren we al bezig met de kennismaking met een nieuwe drukker. Resultaat: alle problemen van de baan en sinds oktober vervingen we de drukker in Gent door de drukker in Mechelen! Hoera!
Ten vierde werden we geconfronteerd met stijgende portkosten in Nederland: hoogstvervelend en vooral duur om vanuit België de aparte nummers op te sturen. Maar daar zorgde Anita vanuit Nederland voor de oplossing en plots was het bijna gratis! Hoera!

Innovatie en promotie

Nog 2 leuke nieuwigheden kondigden zich aan in 2018: we startten in het voorjaar een wekelijkse blog op, die afwisselend wordt verzorgd door Frank en Karin, en vanaf eind december leveren ook Chantal en haar vrienden van het voedselbos de Nieuwe Erven maandelijks een bjidrage! Hoera!
En tot slot konden we 2018 afsluiten met een eerste nieuwsbrief in december. Iets wat nog verder wordt uitgewerkt in 2019! Hoera!
We blijven allen vrijwilligers en mogen fier zijn op het resultaat van elk Magazine dat er 4x per jaar ligt en uitgestuurd wordt! En volgend jaar 2019 smijten we ons meer op promotie. Wil je daaraan meewerken, contacteer dan communicatie@permacultuur-magazine.eu

Karin Hanus

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *