De ontwerpprincipes van Bill Mollison

Uit: Introduction To Permaculture van Bill Mollison & Reny Mia Slay.

1. De juiste plaatsing van elementen
Plaats elk element in onderlinge samenhang, zodat ze elkaar ondersteunen.

2. Elk element vervult vele functies
Probeer drie of meer functies te geven aan elk element.

3. Elke belangrijke functies wordt door vele elementen vervult
Probeer drie of meer elementen dezelfde functie te laten vervullen.

4. Plan efficiënt om energie te besparen
Gebruik zones en houdt rekening met sectoren, gebruik de voordelen van hellingen.

5. Gebruik zoveel mogelijk biologische hulpbronnen
en beperk het gebruik van fossiele brandstoffen.

6. Behoud van energie
Zorg ervoor dat de energie op het terrein blijft (brandstof, water, menselijke energie).

7. Kleinschalige intensieve systemen
Stapel planten in ruimte en tijd.

8. Versnel de successie en de evolutie
Maak gebruik van de natuurlijke successie en versnel deze om gunstige plekken en
bodems te krijgen.

9. Diversiteit
Creëer polyculturen en diversiteit aan nuttige soorten voor een productief,
interactief systeem.

10. Randeffect
Gebruik de rand en natuurlijke patronen voor het beste resultaat.

11. Gedragsprincipes
Alles werkt twee kanten op.
Permacultuur vergt veel informatie en verbeeldingskracht.