Viktor Schauberger, een leven lang leren van de natuur

Auteur: Jane Cobbald
Vertaling: Ananto Dirksen
Uitgeverij: AnkhHermes, 2008
Verkrijgbaar via: www.kopersporen.nl

Deze boekbespreking verscheen in Permacultuur Magazine nummer 6 en werd geschreven door Frank Anrijs (Website Yggdrasil).

De titel zegt het helemaal, dit boek gaat over Viktor Schauberger: boswachter, natuurwetenschapper en uitvinder, geboren in Oostenrijk in de 19de eeuw. Hij verwierf door vele jaren van observatie enorm veel kennis over allerlei facetten van de natuur, maar zijn interesse ging in de eerste plaats uit naar water.

Water leeft

Het boek begint met een jonge Viktor die boswachter is en stilaan door observatie veel begint te leren over het gedrag van water. Het besef groeit dat men op de verkeerde manier naar water kijkt: water is niet gewoon een ding, maar eerder een levende entiteit.

Hij zegt: “Behandel water als een levend lichaam; het moet ademen, bewegen en voeding (mineralen) tot zich nemen”. Deze manier van kijken vormt de basis voor veel van zijn theorieën en uitvindingen.

Een waterbaan

Je krijgt in het boek een overzicht van zijn verschillende ideeën over waterbanen, het revitaliseren van water, hoe forellen erin slagen tegen de stroom in te zwemmen zonder enige moeite …

Je wordt meegesleept in de wereld van Viktor, hoe hij eerst wordt geloofd en gevraagd door vooraanstaanden voor zijn vooruitstrevende ideeën. Maar ook hoe hij daarna wordt tegengewerkt, hoe hij verbitterd geraakt en sterft.

Het is een fascinerende kennismaking geworden met een merkwaardig man die, zo blijkt uit het boek, met zijn ideeën zijn tijd ver vooruit was. Zo is Viktor de uitvinder van de waterbaan, een manier om houtstammen vanaf de top van een berg naar beneden te krijgen. Zo kon dit zonder de hulp van dieren gebeuren en was het tien maal goedkoper.

Het principe klinkt misschien raar, maar het werkte perfect: water dat koud is en beschenen is door de maan is veel vitaler en krachtiger dan water dat opgewarmd is door de zon. Boomstammen die je probeert te vervoeren over water zinken tijdens de dag. Maar wanneer het water ’s nachts afkoelt en beschenen wordt door de maan, dan drijven de stammen rustig naar beneden!

Een overzicht van zijn uitvindingen

In het boek worden nog verschillende voorbeelden gegeven van zulke uitvindingen van Viktor Schauberger, één voor één afgekeken van natuurlijke processen waarbij hij de natuur bekeek als een levend iets. De structuur van het boek is niet altijd even goed, zodat het soms moeilijk wordt om een uitleg over een idee van Viktor Schauberger te volgen.

Vele problemen waar we nu mee kampen zijn voorspeld door Viktor: problemen van klimaatopwarming, toename van ziektes zoals kanker ….

Het is een begin

Beschouw het boek als een introductie tot de denkwereld van Viktor Schauberger, een uitnodiging om verder te zoeken en te ontdekken. Ontdek wat er allemaal mogelijk was en wat onze wereld had kunnen zijn als mensen zoals Viktor Schauberger niet zouden tegengewerkt zijn door meststoffabrikanten en mensen met andere belangen.

Een dikke aanrader!