We zijn gestart op Facebook en Instagram!

We zijn gestart op Facebook en Instagram!

Je hebt hoogstwaarschijnlijk de voorbije jaren de oproepen voor een sociale media-medewerker zien passeren. We zijn al verschillende keren gestart met een online campagne, soms groots, soms vooral via lesgevers en projecten. Deze campagnes vroegen altijd veel werk, veel investering maar door omstandigheden zoals corona, leverden ze weinig op.

Kleinschalig

Deze keer pakken we het anders aan. We starten kleinschalig, en met een ander opzet. Waar we vroeger mensen wilden overtuigen om een abonnement te nemen, willen we nu vooral informatie uitdragen. Dit doen we door stukjes uit oude artikels te delen, door soms ook volledige artikels te delen maar ook door bijkomende informatie te plaatsen. Wanneer een auteur een artikel schrijft over een specifiek onderwerp, dan moet hij zich beperken tot een vast aantal woorden, anders past nooit alles in het magazine. Vaak wordt er dan op sommige punten niet of nauwelijks ingegaan. Dat kan dan iets zijn wat op onze sociale media wordt geplaatst. Of een link naar een boek of video over dat onderwerp waarover je zo meer informatie krijgt.

Onze sociale media worden zo een verlengstuk van het magazine, een poging om meer correcte en betrouwbare informatie te bieden op een medium dat vaak niet even accurate informatie bevat. Wat op onze pagina’s verschijnt kan je vertrouwen, net zoals wat er in het magazine verschijnt!
Een discussie-platform wordt het niet. Het is niet de bedoeling, nog niet alvast, om in te gaan op reacties en op onze sociale media lang uitgesponnen discussies te houden.

Discussie-platform

Hoe wij onze sociale media zien staat op de voorpagina van onze Facebook-pagina:

Deze pagina is voor abonnees en supporters van Permacultuur Magazine. Permacultuur Magazine is een samenwerking van een aantal Vlaamse en Nederlandse permaculturisten verenigd onder het Vlaams-Nederlandse Permacultuur Netwerk.
Het doel van deze Facebook-pagina is om bezoekers te voorzien van informatie gerelateerd aan de inhoud van Permacultuur Magazine. Dit kan gaan om extra materiaal, aankondigingen van komende artikelen, of hernieuwde aandacht voor eerder gepubliceerde artikelen gekoppeld aan een actueel onderwerp.
Deze pagina is niet bedoeld als platform voor discussies. Als organisatie van vrijwilligers hebben we namelijk niet de mogelijkheid om de pagina actief te modereren en we hechten meer belang aan fysieke dialoog. We verzoeken iedereen daarom om geen commentaren te plaatsen.
Om contact op te nemen met de redactie van Permacultuur Magazine verwijzen we naar onze website waarop alle benodigde contactgegevens te vinden zijn: https://permacultuur-magazine.eu/.

We hebben een start gemaakt op Facebook en Instagram, al zijn er nog enkele kinderziektes die we moeten wegwerken. Maar we hebben wel de intentie om dit deze keer vol te houden en aanhoudend aanvullende en interessante informatie te posten die jou kan helpen op je permacultuurpad.

Plaats een reactie