Claim the climate op 2 december in Brussel!

Claim the climate op 2 december in Brussel!

Deze week wil ik via deze weg oproepen om op zondag 2 december, de eerste dag van de COP24 (*), naar Brussel te gaan voor de grootste klimaatmobilisatie ooit. Mensen zoals jij en ik claimen meer dan ooit het klimaat dat van iedereen is en nu in snel tempo achteruit gaat door een ongebreideld misbruik en onrechtvaardig klimaatbeleid.

Vanaf 12u aan het Station Brussel-Noord worden de straten van Brussel ingenomen om ons recht te claimen op een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Het wordt een levendige mars vol klimaat-animatie, ook voor de allerjongsten. Tenslotte wordt het Jubelpark het schouwtoneel van een klimaatperformance om u tegen te zeggen. Na al dat enthousiasme is er natuurlijk ook ruimte voorzien om een hapje te eten en iets te drinken en om de heupen te wiegen op de muzikale afsluiter van de dag!

Waarom gaan we naar Brussel?
Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt!
We moeten dus een versnelling hoger, en steeds meer mensen laten dat luid en duidelijk horen! Met hoe langer hoe meer burgers eisen we meer schone lucht, meer fietspaden, minder boskap, minder plastic in onze oceanen, meer hernieuwbare energie, meer internationale solidariteit, meer toekomst voor onze kinderen, kortom meer politieke daadkracht voor het klimaat!
Op de eerste dag van de internationale klimaattop #COP24 roepen Klimaatcoalitie en Climate Express, samen met jullie, onze Belgische politici op voor een ambitieuzer klimaatbeleid op globaal, Europees en nationaal niveau. Klimaatwetenschappers wijzen erop dat de klimaatopwarming maximaal mag oplopen tot 1,5°C (en liever minder) om de grootste rampen te vermijden. Reeds een groot aantal landen en organisaties eisen ongeziene maatregelen, zodat deze grens gerespecteerd kan worden. En dat via een sociaal rechtvaardige transitie, op maat van alle mensen, inbegrepen de werknemers uit bedreigde sectoren en bedrijven, de mensen uit het Zuiden, de vluchtelingen… We komen op straat voor klimaatrechtvaardigheid, in België en wereldwijd.
Doe mee!

Alle praktische informatie vind je via http://www.claimtheclimate.be
En wapen je inhoudelijk via:
http://cop24.gov.pl/
http://www.klimaatcoalitie.be
http://climate-express.be/

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *