Vorige nummers

Hier bouwen wij een archief op en kunt u van elk nummer een artikel downloaden, 13 maanden na verschijning zijn onze nummers digitaal beschikbaar.

Permacultuur Magazine Nummer 7 Zomer 2017


 PM Nr 7 Ontwerpenredactioneel

Ontwerpen … het staat in onze missie: ‘Ontwerpen voor een veerkrachtige toekomst’.

Het betekent je omgeving, je dagelijks leven, je vriendenkring en je vrije tijd zo
organiseren dat je veerkrachtig bent, dat je tegen een stootje kan. Dit wil zeggen dat je
ontwerp, de inrichting, de wijze waarop alles met alles samenhangt het overleeft, een
antwoord heeft op het moment dat het niet zo goed gaat, dat het je opvangt en je niet
kapot maakt. Dat geldt voor het sociale, maar net zo goed voor de groene omgeving.

Je oorspronkelijke ontwerp is steeds in beweging, verandert voortdurend, door antwoorden te geven op de onverwachte vraagstukken die soms in je ontwerp ontstaan:
door een tegenslag, door iets dat toch anders reageert dan verwacht, door een vreemd element dat plots – soms letterlijk – komt ‘aangewaaid’: veerkracht dus!

Leer meer in het nummer zelf!

pdf-kl2Downloadbaar artikel: PermacultuurMagazine nummer 7

Permacultuur Magazine Nummer 6 Voorjaar 2017


 PM Nr 6 Waterredactioneel

Deze dagen kwam er geen water bij ons uit de kraan en zoiets is nauwelijks voor te stellen. In je ochtendjas door de sneeuw om emmers klater-helder bronwater halen. Een leuke anekdote. Maar dan pas realiseer je je hoe onthand je bent. Het is zo’n grote vanzelfsprekendheid dat we vergeten hoe onmisbaar water is. Zo vanzelfsprekend dat we vergeten hoe kwetsbaar water is.

Het is deze kwetsbaarheid waarom ik u vraag even mee te denken, want we brengen onze wateren te veel schade toe. Hebben wij het recht om water zomaar te vernietigen? Heeft de Aarde dan geen recht om niet beschadigd te worden? Als je uitgaat van de permacultuurprincipes in elk geval wel. Maar wie zou dat recht moeten verdedigen? En bieden huidige wetten en regels genoeg ruimte voor ‘t recht van de Aarde?

Leer meer in het nummer zelf!

pdf-kl2Downloadbaar artikel: Permacultuur Magazine nr 6


Permacultuur Magazine Nummer 5 Winter 2016


 PM Nr 5 Diversiteitredactioneel

Zaden zijn prachtige schatkamers in diverse vormen, maten en kleuren. De blauwdruk van de toekomstige plant zit erin samengebald, klaar om bij gunstige omstandigheden te ontkiemen en een nieuw leven op te starten. Elke plant vormt telkens weer zaad aan het einde van de cyclus om haar kenmerken te bewaren voor later.

Wind, water, dieren, vele elementen nemen de zaden mee op reis zodat planten zich op nieuwe plaatsen kunnen vestigen en zich aan diverse omstandigheden kunnen aanpassen. Zaden zijn als doodgewone zaken overal om ons heen, we weten dat planten zich ongevraagd massaal vermenigvuldigen. Toch kunnen zaden de inzet vormen van diepgaande maatschappelijke discussies. En vooral, aan zaad kan gigantisch veel geld verdiend worden…

Leer meer in het nummer zelf!

pdf-kl2Downloadbaar artikel: Permacultuur Magazine nr 5


Permacultuur Magazine Nummer 4 Herfst 2016


 PM Nr 4 Zadenredactioneel

Elke dag confronteert ons met de toenemende diversiteit in de samenleving in de vorm van problemen en zelfs van conflicten. We zien mensen en groepen die terugplooien op zichzelf, weg van die ander die zo anders is.

De angst voor het andere in de vorm van cultuur, ras, geaardheid en dies meer lijkt te overheersen, met als gevolg concurrentie en vastzitten in het eigen gelijk.

Ook komt het stelselmatig verdwijnen van diversiteit in de natuur steeds meer naar boven als bron van vele problemen die onze maatschappij bedreigen, omdat de natuur enkel kan gedijen waar een sterke biodiversiteit is…

 

Leer meer in het nummer zelf!

pdf-kl2Downloadbaar artikel: Permacultuur Magazine nr 4 


Permacultuur Magazine Nummer 3 Zomer 2016


 PM Nr 3 Voedselbossen: redactioneel

Permacultuur Magazine nr3Vandaag ligt nummer 3 van het Permacultuur Magazine voor je! Dit keer is het thema ‘voedselbossen’. We hebben meerdere mensen over dit uiterst boeiende onderwerp aan het woord gelaten: je zal zien dat er veel verschillende invalshoeken zijn om het begrip voedselbos in te vullen. Dit illustreert de diversiteit aan ideeën die er is binnen de permacultuurgemeenschap en het bewijst dat permacultuur niet dogmatisch is.  Net over dat thema, diversiteit, heeft de redactie begin mei een uitvoerig overleg gehad. ‘Gebruik en waardeer diversiteit’ is één van de permacultuurprincipes en dat heeft ook z’n impact op ons magazine: hoe breed moet ons blad zijn, welke onderwerpen kunnen al dan niet aan bod komen? Ook het redactieteam zelf is erg divers: we beschikken over een hele waaier van talenten en ervaringen, visies en gebruiken, leeftijden en culturen…

Leer meer in het nummer zelf!

pdf-kl2Download Permacultuur Magazine nr 3


Permacultuur Magazine Nummer 2 Voorjaar 2016


 PM Nr 2 Openbare ruimte : redactioneel

Het was stevig aanpoten, maar het is weer gelukt om een mooi en goed Permacultuur Magazine neer te zetten! Permacultuurmagazine_cover-nummer-2-middenHet thema is ‘Openbare ruimte’, en dat kan natuurlijk op allerlei manieren ingevuld worden, gaande van een openbare kruidentuin tot schooltuin. We praatten met permies die met diverse gemeenten samenwerken en met een bevlogen groenadviseur. Ook wildplukken komt aan bod, en we hebben opnieuw een interessante boekentip voor jullie in petto!Een magazine maken is echter meer dan redactiewerk en artikels schrijven … Sedert onze beslissing om dit magazine uit de grond te stampen, zijn we een jaar en drie edities verder. Tijd om een formele structuur op te richten, vonden we. Op 31 januari hielden we een heuse oprichtingsbijeenkomst, en keurden we de statuten van Permacultuur Magazine als vereniging goed. Permacultuur Magazine wordt daarmee een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) naar Belgisch model, maar blijft uiteraard een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en richt zich naar het volledige Nederlandstalige gebied……..

Leer meer in het nummer zelf!

pdf-kl2Download Permacultuur Magazine nr 2

 


Permacultuur Magazine Nummer 1 Winter 2015-2016


PM Nr 1 Bodem: redactioneel

Hier is ’m dan: het eerste nummer van het Permacultuur Magazine! Na de Permacultuurmagazine_nummer-1_cover copysuccesvolle lancering van ons nulnummer eind juni bleek al vlug dat we er volledig voor konden gaan. We waren van de partij op het Permacultuur Festival en merkten dat ons magazine goed werd gesmaakt. We kregen zin in meer … Financieel staan we er goed voor en het minimum aantal abonnees voor 2015 is behaald. Ons team is uitgebreid met twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers, Chantal uit Nederland en Dirk uit België: ons beeldredactieteam. Meer en meer mensen bieden zich aan om op één of andere manier mee te werken: als auteur, als communicatiestrateeg, … Inmiddels zijn we een formele structuur in de vorm van een vzw uit de grond aan het stampen. Een tijdschrift maken is echt wel veel meer dan interessante stukjes schrijven, zo blijkt!

 

pdf-kl2 Download Permacultuur Magazine nr 1


Permacultuur Magazine Nulnummer Zomer 2015


PM Nr 0 Verbinding

Eind juni ’15 rolde het nulnummer van het Permacultuur Magazine van de pers.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Permacultuur Magazine is mensen, die op één of andere manier met permacultuur bezig zijn, te verbinden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het nulnummer “verbinding” als thema heeft.Schermafbeelding 2015-06-25 om 12.01.31

We zien de noodzaak tot verbinding in de eerste plaats bij de talrijke initiatieven die ontstaan in zowel Nederland als Vlaanderen om een heus permacultuurnetwerk te creëren.  Eén en ander is in beweging, en daarvan willen we jullie graag op de hoogte brengen. Uiteraard is niet elk artikel uit dit nulnummer terug te brengen tot dit thema, maar verbinding vormt wel de rode draad doorheen het eerste nummer. En verbinding zien we breed! We laten ondermeer Bert Dhondt aan het woord: zijn permacultuurproject in Nokere (België) is een pareltje van samenwerking met de lokale gemeenschap. Maar we laten ook een natuurlijk imker aan het woord, een man met ware passie voor de honingbij. Want is die bijenkast geen schitterend voorbeeld van samenwerking en vergaande onderlinge verbinding?

pdf-kl2 Download Permacultuur Magazine nr 0

Comments are closed.