Inhoud

Nr 6 Water: redactioneel

Van water tot boom de cirkel rond

Water, waar te beginnen? Vanuit de mogelijkheden of vanuit de waterproblematiek? Wa
nt die laatste is groot. Kijkend naar de top tien van problemen die onze wereld bedreigen zijn er zo zeven ‘watergerelateerd’. De chemische verontreiniging met onder andere hormonale effecten op de waterdieren. De verzuring van de oceanen als bijwerking van onze CO2-uitstoot. De verstoring van de normale watercyclus en de daardoor daardoor ontstane verdroging van grote delen van de aarde, met als gevolg dat steeds meer groepen dieren en mensen toegang tot schoon drinkwater ontberen. De verstoring van de stikstofcyclus door de landbouwafvalstoffen nitraat en fosfaat. Het verlies van biodiversiteit ook onder het wateroppervlak, denk maar aan de vernietiging van de koraalriffen. En tot slot het bekendste probleem: de stijging van de zeewaterspiegel ten gevolge van het smelten van de ijskappen, met consequenties, nu al, voor talloze eilandbewoners.

Gebrek aan schoon drinkwater is één van de grootste oorzaken van sterfte, en de oneerlijke verdeling van schoon drinkwater over de aardbol heeft conflicten en migratie tot gevolg.

Met dit magazine laten we echter vooral mogelijkheden en oplossingen zien. Bovenstaand somber lijstje toont alleen de urgentie aan. We laten met inspirerende voorbeelden zien hoe een aquarium aanzet tot een gesloten water-kweeksyteem, hoe biocompatibel water een alternatief kan worden voor het drinkwater dat de waterleidingbedrijven ons aanleveren, en natuurlijk zien we dat de natuur de oplossing biedt voor waterzuivering. Jullie vinden een praktisch artikel over de aanleg van een poel tot en met een theoretische uitneembare longread met het devies om massaal bomen aan te planten. Dat dit zo’n ongelooflijk waardevol idee is laat ook de Indiër Jadav “Molai” Payeng zien. Hij wist een totaal door erosie verzand gebied tot leven te wekken door eigenhandig boom voor boom een bos aan te planten. Inmiddels is ‘zijn’ Molaiwoud 550 hectare groot en wordt het bevolkt door olifanten, Bengaalse tijgers, herten, neushoorns en talloze vogels. Hij stelt: “Zorg dat elk kind op de wereld twee bomen plant en er zorg voor draagt dat deze groot worden. Dit kind zal als volwassene nooit zomaar een boom kappen.”

Zo brengt lezen over water hopelijk juist veel leesplezier!

Leer meer in het nummer zelf!

 

Van elk vorig nummer bieden wij één artikel gratis digitaal aan.

Kijk ook vast wat er het volgend nummer gepland staat!

Vaste rubrieken

Er zijn enkele vaste rubrieken die we in elk nummer zullen laten terugkomen. Zo willen we elke keer inzoomen op een plant. Verwacht geen doorsnee voorstelling of een encyclopedische uiteenzetting. We gaan vooral ook de minder gekende kantjes van die planten bekijken. We hebben een vaste column en een beeldreportage.

Interactie met de lezers en abonnees

We houdenabonneernu-klein copy ook van interactie met jullie, onze lezers. We vinden jullie mening belangrijk en luisteren ook graag naar jullie prangende problemen. Stuur je vraag naar hoofdredactie@nullpermacultuur-magazine.eu.

Een antwoord krijg je zeker, maar bovendien kan je vraag, samen met het antwoord, opgenomen worden in de rubriek “ingezonden vragen” van een volgende nummer.

Permacultuur: meer dan tuinieren! Uiteraard bestrijken de onderwerpen het volledige permacultuur-spectrum.

We bouwen een archiefje van de vorige nummers op waar je kunt kijken wat we eerder publiceerden.

Interesse? Ga naar abonnee worden!

Comments are closed.